TRANG CHỦ

Ngày đăng: 22/08/2014 02:04

Cuối tuần qua, tại Tam Kỳ, Sở VH-TT&DL phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức hội thảo “Bảo tồn, phát huy nghệ thuật tạo hình của dân tộc Cơ Tu”. Hội thảo đã nhận được nhiều đề xuất, giải pháp, định hướng bảo tồn từ các nhà nghiên cứu.

Ngày đăng: 20/08/2014 03:57

Ngày 15.8, huyện Bắc Trà My tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II - 2004. Những năm qua, cộng đồng các dân tộc ở Bắc Trà My đã phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy nội lực và tiềm năng, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa.