TRANG CHỦ

Ngày đăng: 23/09/2014 07:57

Năm 2014 đánh dấu cột mốc tròn 15 năm Khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên) được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới. Bên cạnh những kết quả nổi bật trong công tác bảo tồn, vẫn còn không ít vấn đề tồn tại cần khắc phục để Mỹ Sơn xứng tầm một di sản văn hóa của nhân loại.

Ngày đăng: 29/09/2014 08:02

Từ chỗ chơi chòi ở nhà, ở lối xóm rồi đến sân đình… Từ ngồi đất, ngồi chiếu rồi lên ngồi chòi và bài chòi được xem là một trò chơi dân gian đặc sắc lâu đời ở khu vực duyên hải miền trung Trung bộ.